دوره ضمن خدمت فرهنگیان

همکاران عزیز حتماً دروس را از رادیو قرآن یا فایل های صوتی گوش کنید. سوالات جهت آشنایی هستند.

لطفاً برای دیدن سوالات به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


1-   دکترین یعنی چه؟

در کتب لغت به معنای نظریه و آموزه های علمی سیاسی مذهبی فلسفی و مجموعه ای از سیستم های فکری آمده است که مبتنی بر پایه اصول معینی هستند و از واژه لاتینی دکترینا به معنای مکتب، آیین و اصول عقیده، سیاست و آمیزه و نظریه است و در زبان یونانی به معنای درس گفتن، تعلیم دادن است. واژه دکترین از یونان به اروپا آمده است. دکترین نوعی از جهان بینی است که برنامه های سیاسی را معمولاً بر اساس او پایه و بنیاد می گذارند.

2-   واژه دکترین در چه مباحثی کاربرد دارد؟

در دو سطح عام و خاص:

عام: حوزه معرفتی، فکری، اعتقادی به کار می رود.

خاص: در حوزه های علوم سیاسی و اجتماعی کار می رود.

3-   تعریف واژه دکترین در اصطلاح عام چیست؟

به معنای اعتقادات و اندیشه هایی است که در یک مکتب فکری و یا در یک مذهب اقتصادی یا سیاسی جایگاه برجسته ای داشته باشد و یا مثل دکترین تثلیث در مسیحیت که عقاید دین یا مکتب برجسته تر شده و محوریت پیدا کرده است.

4-   تعریف واژه دکترین در اصطلاح خاص چیست؟

عبارت از یک ویژگی خاص است. نظریه و مجموعه افکاری است که جنبه کاربردی و گسترده و وسیعی داشته باشد. ناظر به عمل است. نظری صرف نیست. مثل دکترین اقتصادی سیاسی که در عمل پیاده می شوند.

5-   کاربرد دکترین در مفهوم و کاربرد نظری مساوی و به معنای چیست؟

تئوری

6-   دکترین انتظار را تعریف کنید.

یک نظریه کلی در عرصه دین و اجتماع و سیاست است و این نظریه ناظر به نوع عمل و رفتار ما خواهد بود و برنامه عملی ما را تبیین می کند.

7-   دکترین انتظار در بعد نظر چیست؟

یک سیستم فکری منسجم است، جهان بینی ما نسبت به جهان، خدا، انسان و روابط بین انسان ها را ترسیم می کند. تعیین می کند که تاریخ بر چه مبنایی حرکت می کند.

8-   نهایتاً از این مجموعه دکترین چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم؟

برنامه عملی خودمان را پیدا کنیم و بدانیم تکلیف ما چیست و به سوالات ما پاسخ دهد و ناظر به عمل هم خواهد بود.

9-   اصطلاح انتظار چیست؟

منتظر بودن

10- منظور ما از انتظار چیست؟

مجموعه مجاهدت صالحان، رفتار و تلاشی است برای حاکمیت حق بر تمام جامعه بشری از طریق ترویج و تحقق احکام الله. یک نهضت دینی است و تلاش برای بازگشت فراگیر دولت حق.

11 – نهضت انتظار چیست؟

یک نهضتی است دیرین، غایت مند، رشد یابنده و بدون انقطاع.

12 – محور حرکت هویت بخش تاریخ حیات اجتماعی آدم چیست؟

نهضت انتظار

13 – معنای انتظار فرج به عنوان عبارت اُخری انتظار ظهور چیست؟

مومن به اسلام و مذهب اهل بیت (ع) وضعیتی که در دنیای حاضر وجود دارد، عقده و گره در زندگی را بشر می شناسد. امام زمان برای این که فرج برای بشریت بیاورد ظهور می کند.

14 - معنای دیگر انتظار فرج چیست؟

قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسان ها و بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است.

15 – اولین قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن به عهد مهدی (عج) در عصر حاضر چیست؟

ایجاد حاکمیت قرآن توسط ملت ایران

16- برای آماده شدن زمینه برای ظهور چه باید کرد؟

عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآنی و اسلامی

17 - تئوری مهدویت تعریف را کنید.

جهانی شدن جوامع شکل های مختلفی دارد (گسترش قسط و عدل در جهان ) که یکی از شکل های آن با مهدویت تحقق پیدا می کند. در مهدویت، جهانی شدن به وسیله یک معصوم که خطاناپذیر و از طرف خدا است. علاوه بر ارتباطات اقتصادی، علمی، تکنولوژی باید یک نوع وحدت سیاسی هم وجود داشته باشد. (حکومت واحد تشکیل شود.)

18 – سه عنصر در تئوری مهدویت را نام ببرید.

الف- ارتباط جوامع جهانی با هم

ب- یک وحدت و پیوند سیاسی که حکومت واحدی بر همه جهان حاکم می شود.

ج – در رأس این حکومت یک مرد الهی و معصوم است.

19 – خصوصیات این حجت الهی چیست؟

زنده است، با مردم زندگی می کند، مردم را می بیند، درد و آلام آن ها را حس می کند، افراد سعادتمند و ظرفیت دار در مواقعی به طور ناشناس ایشان را زیارت می کنند.

20– اهداف کلی دین در دکترین انتظار چند بخش دارد ؟ نام ببرید.

سه بخش:

الف- هدف نهایی دین و آفرینش انسان ها

ب – هدف میانی و متوسط

ج- هدف اولی و مقدماتی

21– هدف نهایی دین چیست؟

دین برای چه آمده و ما برای چه به این دنیا آمده ایم و آخرش چیست؟ (مقام عبودیت و خلیفه اللهی انسان)

22 – هدف میانی و متوسط دین یعنی چه ؟

چگونه به آخر این دنیا برسیم؟ (لازم است دین و امنیت در همه جهان مستقر شود)

23 – هدف اوَلی و مقدماتی دین چیست؟

الان تکلیف ما چیست؟ (ایجاد نظام واحد مدیریت جهانی است که دکترین انتظار تبیین کننده همین موضوع است)

24 – اصطلاح قرآنی هدف نهایی دین چیست؟

عبودیت و بندگی

25 – به عبودیت خدا رسیدن انسان ها یعنی چه ؟

ظاهر آن تذلل (خوار و کوچک کردن خود) اما در حقیقت به معنای رها شدن از قید ها و بندهایی که دست و پای پرواز. انسان به انسانیت را بسته است و متصل شدن به حقیقت هستی و عظمت بی انتهای پروردگار است.

26 - در این مفهوم پیامبر کیست؟

خدا با روشی جدید برای زندگی و آرمانی نوین برای روابط اجتماعی و رسالتی جدید برای انسانیت می فرستد و او همه زندگیش را در مبارزه ای طولانی و تلاشی پیگیر برای رسیدن به هدف و رسالتش طی می کند.

27 – هدف و رسالت پیامبر در دکترین انتظار چگونه است؟

عبارتست از ساختن جامعه ای بر پایه توحید، عدالت اجتماعی، کرامت و آزادی انسان و ایجاد برابری در حقوق و مساوات در برابر قانون. در میان همه افراد و گروه ها و از میان بردن استبداد و بزرگی و چپاول ثروت عمومی و باز کردن میدان برای شکوفایی استعدادها و نیروهای انسان ها و رشد علم و تفکر در میان آنها.

28 – آیه مربوط به رسالت پیامبران چیست؟

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.» (سوره حدید آیه 25 )

29 – نام کتاب مربوط به رسالت پیامبران و مورد بحث این جلسه چیست؟

پیشوای صادق – نوشته رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای

30 – تنها راه برای جامعه الهی چیست؟

قیام عمومی و حرکت همه انسان ها برای ایجاد عدالت. آگاهی بخشی و بالا بردن سطح شعور انسان ها و معرفی دین حقیقی.

31 – راه های غلط و غیر قابل قبول برای ایجاد عدل و قسط در جامعه بشری کدامند؟

غلبه و کودتا، اغوا و فریب توده ها، جنگ و خون ریزی، زور و اجبار

32 – چرا حیوانات مثلاً زنبور عسل نمی تواند خلیفه الله بشود؟

چون نمی تواند همه انوار صفات الهی را منعکس بکند. ظرفیت چنین وجودی را ندارد.

33 – طبق آیه قرآن چگونه انسانی عاقبتش در جهنم است؟

ما انسان هایی را خلق کردیم که عاقبتشان جهنم است. ما به آن ها دلی که بفهمند دادیم ولی با این دلشان حقیقت را نمی خواهند بفهمند.

34 – منابع دکترین انتظار چیست؟

قرآن کریم – سنت پیامبر و عترت (ع)

35 – در دکترین انتظار جهان بینی را از چه می گیریم؟

از قرآن کریم و راه را مشخص می کند.

36 – طبق قرآن افراد فتنه جو (بدون رجوع به پیامبر و اهل بیت (ع) ) در قرآن به دنبال چگونه آیاتی می روند؟

سوره 7 آل عمران – فقط متشابهات

37 – از منابع دکتریت انتظار، سنت و بیانات پیامبر و عترت از کجا سرچشمه گرفته اند؟

از همان سرچشمه قرآن و ترجمان معارف الهی هستند.

38 - نمونه ای از اهلبیت در مورد دکترین انتظار؟

دعای ندبه - مانیفست دکترین انتظار است یعنی منشوری است از بیانات اهلبیت که دکترین انتظار را هرچه زیباتر ترسیم کرده است.

39 – دعای ندبه چیست؟

آمیزه ای از جهان بینی، معرفت و ولایت شناسی- معرفی پیامبر و انبیاء –

معرفی صالحین و اولیاء الهی – شناخت دنیا از نظر منظر الهی

40 – یکی از کلیدی ترین مباحث دعای ندبه در دکترین انتظار چیست؟

بحث ابتلا و آزمون- بحث ولایت و اولیاء الهی – رهبری و نبوت و امامت – مسئله ارتباط انسان با ولی الهی و رهبر

41 – مبانی نظری در دکترین انتظار چیست؟

دو بخش اند:

الف- مبانی نظری کلان شامل:

توحید (بحث ولایت هم شامل است.) –معاد (تداوم حیات)

استخلاف: همه انسان ها به نوعی خلافت از جانب خدا دارند. – آینده زمین(از آن صالحان، نیکان، پاکیزگان، مومنان و متقین )

ب – مبانی خُرد شامل:

صف بندی تاریخی حق و باطل - وحدت، پیوستگی و تسلسل ولایت حق – حاکمیت فقه سیاسی بر تمام ابعاد فقه

42 – ارتباط توحید و ولایت چیست؟

توحید حقیقتی است که تجلی آن در هستی از طریق ولایت صورت می گیرد. (ولایت همان توحید است.)

43– استخلاف چیست؟

همه منابع ای که خدا در دنیا برای پیشبرد تکنولوژی و ... در اختیار انسان قرار داده برای امتحان اوست و او را به کمال برساند.

44 – آیات در مورد خلافت و استخلاف انسان:

سوره حدید آیه 7 : «... و انفاق کنید از آنچه که خدا تعالی شما را خلیفه خودش قرار داده در باره آن ها.»

سوره انعام آیه 165: «او کسی است که شما را خلیفه های زمین قرار داده و بعضی از شما را بر بعضی برتری داده برای آن که در آنچه که به شما عطا کرده امتحان کند.»

45 – چه موقع انسان برترین موجودات می شود؟

این استخلاف را از عهده اش بربیاید.

سوره یونس آیه 14: «شما را بعد از آنها خلیفه قرار دادیم تا ببینیم که شما چگونه عمل می کنید»

46 - انواع مکتب؟

مکاتب الهی – مکاتب بشری (بر مبنای خشم – شهوت و ....)

47 - صف بندی حق و باطل از مبانی خُرد دکترین انتظار چگونه است؟

از تقابل مکاتب الهی و بشری با هم بوجود می آید.

48 - وحدت، پیوستگی و تسلسل ولایت حق از مبانی خُرد دکترین انتظار یعنی چه؟

زمین هیچوقت از حجت الهی خالی نبوده و اولاً این حجت از طرفی پرچم دار دین الهی بوده و همه باید زیر این پرچم قرار بگیرند و دوم این که این حجت الهی پرچم دار مبارزه برای تحقق اهداف دین و برقراری حاکمیت عادلانه است.

49 - حاکمیت فقه سیاسی بر تمام ابعاد فقه از مبانی خُرد دکترین انتظار یعنی چه؟

در دین، فقه دسته بندی هایی داریم.

بنی الاسلام علی خمس: نماز – زکات – روزه حج – ولایت

در همه روایات ولایت پنجمین مورد است و همچنین نقطه مشترک آن ها ولایت از همه آنها مهم تر و برتری دارد.

50 - در دکترین انتظار همه رفتارهای انسان باید چگونه باشد؟

باید تحت ولایت ولی و رهبری الهی قرار بگیرد.

51 - اگر انسان همه اعمالش درست باشد ولی ولایتش را نشناخته باشد چگونه است؟

از دایره دین خارج است.

52 – مبانی دکترین انتظار ؟

نظری – عملی

53 – مبانی عملی دکترین انتظار جند نوع اند؟

1 – آرمان گرایی

2 – واقع بینی

54 – هدف دکترین انتظار چیست ؟

1 – تلاش برای حاکمیت عادلانه الهی در جهان تحت یک مدیریت

2 – عبودیت

3 - برقراری و استقرار امنیت در همه جهان دین

55 – برای تحقق هدف دکترین انتظار باید به چه توجه شود؟

به مبانی عملی توجه شود.

56 - واژه استخلاف چیست؟

جانشین کردن و خلیفه قرار دادن

57 - آیه 129 اعراف در مورد چیست؟

جامعه ای را معرفی می کند که در نهضت انتظار کم آورده اند و رهبرشان را به خوبی نمی شناسند که ادامه آیه در مورد استخلاف است.

«قوم بنی اسرائیل به موسی (ع) گفتند که قبل از اینکه تو بیایی ما سختی کشیدیم و اذیت شدیم و بعد از آمدن تو هم ، همچنین.»

58- انواع استخلاف؟

3 نوع:

1 – استخلاف عام و عمومی (یا جوامع ): استخلاف یک قوم یا ملت بر بخشی از زمین

2استخلاف انسان کامل در همه عوالم

3 - استخلاف خاص : استخلاف مومنان و صالحان و پیرو انسان کامل

59- آیه در مورد استخلاف یک قوم؟

«و لکل امتٍ اَجَلٌ : و برای هر قوم یا ملتی یک مهلت یا اجلی دارند. سوره یونس آیه 49 »

60- در هر مهلتی که خدا به قومی می دهد چه چیزی است؟

قدرت، سرزمین، ثروت های مادی و فرهنگی

61 - این مهلت و قدرت در آن برای چیست؟

آزمونی برای این که به حقیقت رو بیاورند و با ظلم و گناه از بندگی خدا خارج نشوند.

62- در این آیات استخلاف قوم یا ملت ها برای چه آمده؟

وارث ملت های قبل از خود هستند و باید از سرنوشت آن ها عبرت بگیرند. قوم ثمود: «ای قوم یاد بیاورید که خدای تعالی شما را خلیفه قرار داد بعد از قوم عاد. (مبادا نعمت های خدا را فراموش کنید و در روی زمین به دنبال فساد نباشید)» سوره اعراف آیه 74.

مثال دوم: سوره اعراف آیه 69 : «ای قوم عاد شما را خدا بعد از قوم نوح خلیفه قرار داد ... (وظیفه شما اینست که بدانید این نعمتها از جانب خدای تعالی است.)»

مثال سوم: خطاب به امت اسلام: سوره انعام آیه 165: «ای امت اسلام خداست که شما را خلیفه روی زمین قرار داد و بعضی از شما بر بعضی دیگر برتری داد ... (برای امتحان)»

63- خصوصیت استخلاف یک انسان کامل چیست؟ یک ارزش و مقام است. قائم مقام خدا در همه عوالم. حکم فرمایی می کند و واسطه فیض است.

64- آیات مربوط به استخلاف یک انسان کامل؟

سوره بقره آیه 30 : «... انی جاعل فی الارض خلیفه ( بیاد بیاور آن هنگامی را که خدا به ملائکه فرمود می خواهم در زمین خلیفه ای قرار بدهم)»

65- ارتباط این استخلاف با علم و اسماء الهی در کدام آیات است؟

سوره بقره آیه 30 و بعد از آن

66- بعد از اعلام خدا برای خلیفه قراردادن در زمین چه اتفاقی افتاد؟

ملائکه تعجب نمودند و می گویند که چون از دیدگاه ما انسان زمینی است طبیعتش خونریزی و فساد است چگونه او خلیفه الله می شود؟ در حالی که موجوداتی داری که اهل تقدیس و تسبیح اند. خدا برای رفع ابهام ملائکه: تمام اسماء را به آدم تعلیم کرد و بعد به ملائکه عرضه کرد و اسم های آن ها را پرسید. گفتند: تو منزهی و چیزی را که به ما نیاموخته ای نمی دانیم.

67- تعلیم اسماء الله به آدم یعنی چه؟

ظرفیت وجودی آدم چنان ظرفیتی را در آفرینش داشته که همه اسماء را می تواند در بر بگیرد. علم به اسماء تحقق خود آن اسماء در آدم است و آدم عصاره هستی و مظهر همه اسماء الهی می شود. در حالی که ملائکه مظهر بخشی از اسماء الهی هستند.

68- یک آیه راجع به استخلاف انسان کامل؟

سوره بقره آیه 124 : «به یاد بیاور آن هنگامی که خدای تعالی حضرت ابراهیم را آزمود به وسیله کلماتی و حضرت ابراهیم آن کلمات را به معنای کامل تحقق بخشید ( از امتحان ها پیروز بیرون آمد تا به مقام بزرگ استخلاف برسد.)» مهم ترین امتحان او : ذبح حضرت اسماعیل (ع)

69- یک معنای معادل استخلاف؟

امامت

70- حضرت ابراهیم بعد از مقام نبوت و خلیل اللهی به چه مقامی رسید؟ استخلاف، خلیفه اللهی، هدایت دلهای مومنان

71- چرا ملائکه در شب قدر در آسمان مقدرات را تعیین نمی کنند و به زمین می آیند؟

چون باید به خدمت آن انسان کامل برسند و برنامه ها را ارائه دهند.

72- استخلاف خاص مومنان و صالحان بر چه اساسی داده می شود؟ شایستگی

73- طبق آیات خدا ثروت و قدرت و... برای چه در اختیار انسان ها و امت های خلیفه الله قرار داده است؟

برای بسط عدالت و گسترش معرفت حق و عبادت آفریدگار جهان استفاده نمایند. اما نوعاً از مسیر خارج می شدند.

74- علت طغیان و خارج شدن از مسیر خدا توسط مردم و انسان ها چیست؟ دلبستگی ها، تمایلات و هواهای نفس و استکبارها به سمت خروج از استخلاف می کشید.

75- آیه 103 سوره یونس به چه اشاره دارد؟

کل امت از بین نمی رفتند. خدا انسان های خوبشان را خلیفه خود قرار می داد.

76- اجل و مهلت الهی برای بندگان چیست؟ در این مهلت از آن نعمت و ثروت و تمکن خدا در جهت خلافت الهی بهره گیری کنند و امتحانی برای آن ها است.

77- سرگذشت تاریخ برای امت ها چه بوده؟ اجل و مهلتی قرار داده بوده است.

78- طبق قرآن خلاصه تاریخ ملت ها چه بوده است؟

هر وقت رسولی برای یادآوری مسیر خداوند به بندگان می آمد تکذیب می کردند .

79- خدا انسان ها را که دیگر حاضر نبودند بر اساس رضایت الهی گام بردارند چه می کرد؟

پی در پی آن ها را نابود می کرد و آن ها را به تاریخ می پیوستیم و ذکری و یادی از آنها باقی بود .

80- بعد از نابودی امت ها چه کسانی باقی می ماندند؟

نیکان و خوبان و صالحان می شدند برگزیدگان و خلفای الهی در آن سرزمین.

81- صالحان و خلفای نوع سوم (سوره مریم آیه 59 ) که می آمدند بعد چه می شد؟ دوباره نسل های بعدی به سمت خلاف می رفتند. مثل امت نوح که از عذاب و طوفان نجات یافته بودند خلیفه خدا شدند و اما نسل های بعدی قوم نوح به خاطر رفاه تبعیت شهوات کردند و نماز را ضایع کردند.

82- طبق قرآن آینده جهان و تاریخ چه می شود؟

این سیر یک سیر بالنده است. جریان حق و انبیا رو به تزاید هستند و نهایتاً آن ها پیروز می شوند و حاکمیت زمین به اینها ارث میرسد. آیه 55 سوره نور: «خدا به بخشی از شما همراه با رهبرالهی شان باشند و در این مسیر ثابت قدم بماند وعده می دهد حتماً حتماً حتماً خلیفه خودش قرار خواهد داد.( خلیفه صالحان نوع سوم.

83- سه دسته آیات در مورد استخلاف نوع سوم ( صالحان)؟

1 - دسته اول : آیاتی که گزارش از گذشته می کنند.( نحوه استخلاف صالحان در گذشته

2- دسته دوم : آیاتی که امت اسلام را تهدید می کنند که همان سرگذشتی که در امت های گذشته بود ممکن است سر شما هم بیاید.(عدم استخلاف الهی –عدم پیروی از رهبر الهی- در مسیر رضای الهی نبودن – تحت ولایت ولی الهی قرار نگرفتن)

3 – دسته سوم : آیاتی که بشارت آینده حاکمیت انسانهای صالح برجهان را می دهند و آن هدف نهایی که در دکترین انتظار بعنوان هدف مقدماتی که حاکمیت الهی بر کل جهان و مدیریت واحد جهانی است.

84 – چند نوع جریان و مانع در طول تاریخ در برابر نهضت انتظار قرار گرفته؟

3 نوع:

1 – جریان شرک، ملاء و مُترفین: ایجاد انحراف و تراشیدن موجودات به عنوان خدا در برابر خدای یگانه

( خاکریز اول مقابله با خدا و نهضت انتظار و مقابله با آن آسانتر است.)مثل : جریان شرک و ملاء و مُترفین در برابر نهضت رسول الله که شکست خوردو به جریان دوم پیوستند. ( سرکرده آن ابوسفیان)

2 – جریان نفاق: دیده و شناخته نمی شود. همرنگ با نهضت می شود. ولی با هدف شیطانی برای جلوگیری از نهضت انتظار و تصاحب قدرت نهضت انتظار. مثل: نهضت رسول الله جریان شرک را شکست داد ولی در برابر جریان نفاق بسیار آسیب پذیر بود. (در بلندمدت نفاق شکست خورد ولی در کوتاه مدت خلل و تعویق ایجاد نمود.)

3 – جریان یهود یا بنی اسرائیل: بنی اسرائیل دین و نهضت حضرت موسی را به انحراف و تحریف کشاند و بعداً دین و نهضت حضرت عیسی هم را به شکست کشاند و نهضت و دین حضرت رسول خدا هم باید در برابر جریان یهود ایستادگی و مقاومت کند.

85– نهضت حضرت موسی برای چه بود؟

که انسان ها محکوم به بردگی فرعونیان نیستند و نوید ایستادگی و پیروزی در برابر فرعونیان داد و در هدفش پیروز شد. ولی در جانشینی انسان های صالح موفق نشد. (جریان یهود یا بنی اسرائیل)

86 - جریان سوم: امروزه جریان یهود و بنی اسرائیل در برابر نهضت انتظار در قالب چیست؟

صهیونیست

87 – منظور ما در جریان شرک، نفاق و یهود چه کسانی مد نظر است؟

سران و سردمدارانی که حق را شناخته اند و در برابر حق بعد از شناختن ایستاده اند.

88 – آیه مربوط به کسانی که در برابر موسی ایستاده اند؟

«وجهدوا بها ... معجزات موسی و دین موسی را و پیام او را انکار کردند در حالیکه یقین به حقانیت او داشتند.» سوره مبارکه نمل، 14

89 – خدا در سوره بقره، دسته دوم بعد از متقین چه کسانی را معرفی می کند؟ چرا؟

کفار و منظور کسانی که برایشان فرق نمی کند بیم بدهی یا ندهی. چون این ها حق را شناخته اند و معاند هستند.

90– هدایت، انذار و تبشیر برای چه کسانی سودمند است؟

کسانی که حق را نشناخته و عنادی هم با حق ندارد. با استدلال، منطق، اخلاق و صحبت کردن او را با حقیقت آشنا کرد.

91 – دسته سوم بعداز کفار در قرآن کیانند؟

در ظاهر مومن اند ولی مومن نیستند و از پشت خنجر می زنند.

92 – جریان نفاق اول در کجا شکل گرفت؟

در مدینه – برای بدست گرفتن قدرت

93 - قرآن خطر نفاق را در کجا معرفی می کند؟

در مکه – سوره مدثر(کسانی که در دلشان مرض است و کافراند ( نسبت به تعداد ملائک و مسئولین جهنم)

- عنکبوت آیه 11 (در برابر سختیها غر می زنند و...)

94 - کسانی که در دلشان مرض است کیانند؟

منافقین – مرضشان را خدا زیاد می کند.

فرایند تحقق اهداف در دکترین نهضت انتظار

95 – سومین هدف در دکترین انتظار چه بود؟

هدف نهایی: به کمال رسیدن انسان ها که تجلی آن در عبودیت خداست و صفات خدا در او متجلی می کند.

96 – هدف میانی در نهضت دکترین انتظار چه بود؟

قبل از هدف نهایی هدف میانی بود. باید قانون الهی مستقر و اجرا شود.

97 – هدف مقدماتی در نهضت انتظار چه بود؟

قبل از هدف میانی بود. ایجاد یک نظام عادلانه و حاکمیت دین در گستره زمین است.

98 – فرایند تحقق ایجاد یک نظام عادلانه و حاکمیت دین در گستره زمین چیست؟

فرایند 5 مرحله ای دشوار-

1 - برداشتن مانع که آن مانع حکومت جاهر است (برداشتن نظام مستکبرانه) (در ایران طی شده)

2 – ایجاد نظام الهی و اسلامی (رای مردم به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی)

3 – ایجاد دولت اسلامی ( منظور افرادی که مسولیت دارند. قوای سه گانه –مجلس ...)

4 – ایجاد کشور اسلامی: کشوری الگو و مطابق با موازین شرعی و در تمام ابعاد نمونه باشد.

5 - کل جهان اسلام متحول شود و الگو و نمونه شود. (بین الملل اسلامی)

منبع: نمونه سوالات آزمون فرهنگیان jamal9191.blogfa.com

نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ توسط رضا ماهری | پيام ها ()
نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران
قالب وبلاگ